Toename van controles op verplichte Tienjarige Aansprakelijkheid

Het aantal controles op de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering neemt toe. Als specialist in het verzekeren van bouwactoren benadrukken we graag dat deze verzekering verplicht is in België voor residentiële gebouwen.

Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA10)

De BA10-polis dekt de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van de bouwactoren voor een periode van tien jaar na de aanvaarding van de werken, conform de wet Peeters-Borsus. Het gaat concreet over de stabiliteit, de soliditeit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw wanneer deze laatste de soliditeit of de stabiliteit van de woning in gevaar brengt.

Sinds 1 juli 2018 zijn alle actoren actief op een bouwwerf verplicht hiervoor een verzekering af te sluiten. Om inbreuken op deze verplichting op te sporen, zijn er sinds het ministerieel besluit van 19 augustus 2021 ambtenaren aangesteld van de Algemene Directie Economische Inspectie.

Opgedreven aantal controles

Bouwactoren krijgen steeds vaker controleurs over de vloer om na te gaan of iedereen wel goed verzekerd is. De ambtenaren die langskomen mogen alle nodige documenten raadplegen en eventueel ook bijstand vragen van de politiediensten. Als er een inbreuk op de verzekeringsplicht wordt vastgesteld, stellen ze een proces-verbaal op. In de meeste gevallen duren de controles zo’n 1 à 2 uur. Als jouw klant niet in orde is met zijn verzekering, riskeert hij een bevel tot stopzetting van de activiteiten en een boete. We raden je dan ook aan om je klant uitgebreid te informeren over deze wettelijke verplichting.


Toename van controles op verplichte Tienjarige Aansprakelijkheid

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x