Over BDM

Bracht, Deckers & Mackelbert NV (BDM), opgericht in 1934, is één van de meest gevestigde en gerespecteerde gevolmachtigde onderschrijvers in de Benelux-regio.  In nauwe samenwerking met makelaars onderschrijft BDM namens verzekeringsmaatschappijen polissen om tegemoet te komen aan de behoeften van hun klanten op het gebied van risicobeheer in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk.

BDM is een Belgische NV. Alle verzekeringscontracten van BDM zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

De kracht van BDM op het vlak van professionalisme en technische expertise wordt weerspiegeld in onze gediversifieerde portefeuille van verzekeringsproducten en -diensten voor brand, ongevallen, andere risico's en pleziervaart. Gespecialiseerde teams van ervaren en meertalige verzekeringsprofessionals vormen de ruggengraat van ons succesvolle en servicegerichte businessmodel. Wij bieden oplossingen voor risicobeheer op maat van onze eindklanten. Wij verdelen onze producten uitsluitend via een netwerk van onafhankelijke verzekeringsmakelaars die via een behoefteanalyse de oplossing zal kiezen die het meest geschikt is voor de klant en het best past bij zijn specifieke behoeften.

Onze getalenteerde medewerkers tonen diepgaande technische expertise in hun onderschrijvings- en schaderegelingsbeslissingen, gaan een stap verder om makelaars en hun klanten de best mogelijke service te bieden en begrijpen dat relaties veel verder gaan dan woorden op papier. 

Deskundigheidsdomeinen

Brand, voertuig, aansprakelijkheid en andere technische oplossingen op maat

Wij zijn een betrouwbare partner van professionele verzekeringsmakelaars voor gespecialiseerde, meer technisch georiënteerde maatoplossingen voor brand-, voertuig-, aansprakelijkheids- en technische risico's.

Klantenoplossingen op maat

Wij hebben nauw samengewerkt met onze partner-verzekeringsmakelaars om een reeks hoogwaardige verzekeringsoplossingen te creëren voor vermogende particulieren, zelfstandigen en KMO's.

Strategische samenwerkingsverbanden 

BDM is een gevolmachtigd onderschrijver die zich borg stelt voor zorgvuldig geselecteerde Belgische verzekeringsmaatschappijen.

Federale Verzekering is onze belangrijkste risicodrager voor onze oplossingen in brand, auto, andere ongevallen en pleziervaart.  Dit betekent dat zij mede richting geeft aan het risico- en preventiebeleid dat deel uitmaakt van het advies dat makelaars aan hun klanten geven

Volmacht

BDM heeft van haar verzekeraars een  volledige onderschrijvings- en schadregelingsbevoegdheid ontvangen, die conform de geldende samenwerkingsovereenkomsten wordt toegepast. Alle beslissingen met betrekking tot het afsluiten van verzekeringen en claims worden bijgevolg autonoom genomen in onze Antwerpse kantoren. Er zijn geen voorafgaande goedkeuring- en/of gelijkaardige procedures vereist, waardoor een snelle en vlotte onderschrijving en schadeafwikkeling gegarandeerd wordt voor de klanten die de verzekeringsmakelaars bij BDM aanbrengen.

Waarom BDM?

Op het vlak van brand, ongevallen en andere risico's en pleziervaart kunnen BDM-klanten rekenen op een zeer hoge graad van specialisatie in meer technisch georiënteerde verzekeringsoplossingen en specifieke nichemarkten. 

BDM levert toegevoegde waarde in termen van maatwerk voor specifieke risico's en/of specifieke klanten. In samenwerking met elke makelaar ontwerpt BDM gepersonaliseerde verzekeringsoplossingen.

Elk voorstel wordt in nauw overleg met de verzekeringstussenpersoon uitgewerkt door een gespecialiseerde onderschrijver, die wordt bijgestaan door een ervaren administratief team en efficiënte polis- en schadebeheerders. Samen zijn ze in staat om een naadloze workflow te garanderen doorheen de hele cyclus, van risicoanalyse, over onderschrijving tot schaderegeling

Voor de onderschrijving van een BDM-product dient een voorafgaande behoefteanalyse uitgevoerd te worden door een verzekeringsmakelaar om de oplossing te kiezen die het meest geschikt is en het best past bij de specifieke behoeften van de klant.

BDM levert hiervoor geen advies aan de klant.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x