Oplossingen

De productinfo die hier geleverd wordt is bestemd voor onafhankelijke verzekeringsmakelaars en is dus louter informatief voor eindklanten.

Alle verzekeringscontracten van BDM zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Alle verzekeringscontracten hebben een duurtijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, tenzij specifiek anders vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.

Voor de onderschrijving van een BDM-product dient een voorafgaande behoefteanalyse uitgevoerd te worden door een verzekeringsmakelaar om de oplossing te kiezen die het meest geschikt is en het best past bij de specifieke behoeften van de klant.

BDM levert hiervoor geen advies aan de klant.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x