Klachten

Indien u klachten hebt in verband met de (totstandkoming of uitvoering van) deze verzekeringscontracten, kunt u een klacht bezorgen aan onze dienst Klachtenbeheer, Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen, tel. +32 3 242 09 45, e-mail: klachten [at] bdmantwerp.be. Wanneer u hier geen voldoening bekomt of onmiddellijk de tussenkomst wenst van de Ombudsdienst van de Verzekeringen, kan u op verschillende manieren klacht indienen: via een webformulier, via mail naar info [at] ombudsman.as , via fax naar +32 (2) 547 59 75 of via gewone brief naar de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.