MVO

MVO

gediversifieerd aanwervingsbeleid

BDM voert een aanwervingsbeleid, gericht op diversificatie en ontwikkeling van talent. Binnen de onderneming worden medewerkers actief gestimuleerd om hun talenten verder te ontplooien. Jobrotatie en multi-inzetbaarheid, naast kennisverdieping, spelen hierin een belangrijke rol.

positieve werkcultuur

We vinden het belangrijk dat op de werkvloer een sfeer van openheid en vertrouwen heerst.  Wij bevorderen een  directe en open communicatie tussen directie en medewerkers. 

ethiek en compliance

In ons handelen speelt het respect voor fundamentele maatschappelijke waarden, zoals engagement, respect en loyauteit, een grote rol. Deze ethische waarden worden vertaald in enkele deontologische principes die onze medewerkers strikt zullen hanteren: naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen, professionalisme en discretieplicht, betrouwbaarheid en respect voor onze tussenpersonen en cliënten, loyaliteit tegenover onze volmachtgevers en wederzijds respect voor mensen en meningen.

ondernemers voor ondernemers

BDM steunt Ondernemers voor Ondernemers (https://www.ondernemersvoorondernemers.be ).

Ondernemers voor Ondernemers is een ondernemersnetwerk dat ondernemende mensen in ontwikkelingslanden helpt om hun dromen waar te maken.

Samen met enkele andere bedrijven sponsoren we een project uit de financiële sector: een project van de NGO TRIAS dat aan arme vrouwen en hun families in de Filipijnen o.m. toegang wil verschaffen tot aangepaste financiële diensten (aangepast krediet, levensverzekering, pensioen).

verantwoord ondernemen

BDM heeft respect voor onze planeet en is sinds 2015 overgeschakeld op een graduele digitale verwerking van de verzekeringsdocumenten en het verzekeringsbeheer en probeert zoveel mogelijk te werken als een paperless office.

Het gebruik van papier in onze kernactiviteiten blijft juridisch echter nog belangrijk en daarvoor gebruiken wij nog uitsluitend  papier met FSC-keurmerk. Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit maatschappelijk verantwoord beheerde bossen.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x