IDD

IDD

IDD precontractuele informatie

Bracht, Deckers & Mackelbert NV (afgekort: B.D.M. NV), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5, RPR 0754.482.925, is als gevolmachtigd onderschrijver geregistreerd in het register van verzekeringstussenpersonen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, onder het nr. 0754482925.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (afgekort: FSMA) staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen, de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars en de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zgn. sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen. De FSMA is gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14.

Het register van tussenpersonen van de FSMA is online consulteerbaar op www.fsma.be.

De algemene voorwaarden van de verzekeringsproducten die BDM aanbiedt, kan u via volgende hyperlink consulteren: Algemene voorwaarden.

BDM voert een actief belangenconflictenbeleid, welke u via volgende hyperlink kunt consulteren: Belangenconflictenbeleid.

BDM voert tevens een beleid rond vergoedingen, welke u via volgende hyperlink kunt consulteren: Beleid rond vergoedingen.

U kan met ons, in het Nederlands, Frans of Engels, communiceren via verschillende kanalen:

  • schriftelijk: ons adres is: Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen, België
  • telefonisch: ons algemeen telefoonnummer is +32 3 233 78 38
  • e-mail: ons algemeen mailadres is info@bdmantwerp.be

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x