Verzekeringsoplossingen op maat

BDM is een gevolmachtigd onderschrijver die verzekeringsoplossingen op maat aanbiedt in BOAR, waaronder brand-, ongevallen- en andere risico’s en pleziervaart. BDM werkt in een business to business omgeving en verdeelt zijn producten uitsluitend via een netwerk van onafhankelijke, professionele verzekeringsmakelaars. De informatie over deze producten, die beschikbaar is onder de rubriek “oplossingen”, is bestemd voor verzekeringsmakelaars en is dus louter informatief voor eindklanten. Een eindklant die een product van BDM wenst te onderschrijven zal zich moeten wenden tot een verzekeringsmakelaar die een behoefteanalyse zal uitvoeren om te bepalen of een product geschikt is en het best past bij zijn specifieke noden.


De Belgische verzekeraar Federale Verzekering is sinds 6 augustus 2021 de volle aandeelhouder van BDM. Federale Verzekering heeft de gevolmachtigde onderschrijversactiviteiten van BDM overgenomen met betrekking tot BOAR-verzekeringen (brand, auto, andere risico’s en pleziervaart). Federale Verzekering gaat voor de verzekeringstechnische knowhow van BDM, de interessante HNWI-doelgroep en de technische oplossingen voor zelfstandigen en KMO’s die complementair zijn aan haar eigen aanbod. BDM en Federale Verzekering delen complementaire culturen die de nadruk leggen op een passie voor onderschrijvingsdiscipline en een uitmuntend schadebeheer. BDM zal een zelfstandige positie behouden binnen Federale Verzekering als een volwaardige dochtermaatschappij en zal een onafhankelijke koers blijven varen binnen het distributiekanaal van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar. BDM zal blijven werken onder haar eigen merknaam met haar eigen producten.


Klik hier voor meer informatie over Federale Verzekering

Missie & visie | Onze aandeelhouders | MVO | IDD | VacaturesOrganisatie

Op zoek naar persoonlijk advies?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x