Machinebreuk

Een machinebreuk-verzekering dekt onvoorziene en plotselinge schade, zoals een breuk, diefstal, oververhitting, enz… aan de machine.