Hull

BDM biedt een uitgebreide dekking voor zeeschepen, vissers- en baggerschepen, kustvaartuigen en binnenschepen, met mogelijke uitbreidingen zoals tijdverlet en nautisch materiaal.