Craft & Trade

Uw klant vervaardigt en verkoopt producten of levert diensten?

BDM heeft een nieuwe oplossing uitgewerkt voor brand en aanverwante gevaren voor klanten die een patrimonium hebben waarvan het verzekerd kapitaal tussen 1.500.000 en 6.000.000 EUR bedraagt.