Arbeidsongevallen

Een ongeval op de werkvloer is snel gebeurd. Als werkgever bent u verplicht om een verzekering Arbeidsongevallen te nemen voor de werknemers die u in dienst hebt.

BDM biedt deze verzekering aan voor een aantal activiteitssectoren. Wij bieden de basisdekking die aangevuld kan worden met een dekking excedent wet en een dekking gewaarborgd loon.