Nieuw bankrekeningnummer

In het kader van de integratie van BDM in Group Navigators zijn wij overgegaan tot een rationalisatie van onze bankpartners.

Voor alle premieinningen gebruiken wij vanaf nu het volgende rekeningnummer:

IBAN BE11 6881 0044 7848

BIC SGABBEB2