Federale Verzekering sluit overeenkomst om activiteiten van BDM over te nemen

Brussel, Antwerpen - 10 augustus 2020 – De Belgische verzekeraar Federale
Verzekering heeft een overeenkomst om de gevolmachtigde
onderschrijversactiviteiten van BDM over te nemen, met uitzondering van de
marineverzekeringen. Het gaat concreet over BOAR-verzekeringen en polissen
voor pleziervaart voor risico’s gelegen in België. Federale Verzekering gaat voor
de verzekeringstechnische knowhow van BDM, de interessante HNWIdoelgroep,
en de technische verzekeringen voor B2B evenals
nicheverzekeringsproducten die complementair zijn aan haar eigen aanbod. De
verkopende partij is The Navigators Group, deel van het Amerikaanse The
Hartford. De tewerkstelling blijft behouden. BDM blijft operationeel
onafhankelijk. Er verandert niets voor de verzekeringsmakelaars waar BDM
mee werkt, noch voor de eindklanten. De goedkeuring van de overname is
voorzien voor het najaar. Hierna kan de overname afgerond worden.


Diversificatie van verzekeringsproducten en technische knowhow

Federale Verzekering neemt de gevolmachtigde onderschrijversactiviteiten van BDM over
in BOAR (brand, ongevallen en allerlei risico's) en pleziervaartuigen. De
marineverzekeringen van BDM (in België en Nederland) maken geen deel uit van de
overname. Deze transactie kadert in de verdere groeiplannen van Federale Verzekering
en zorgt voor een verbreding van de distributiekanalen en de productmix. Deze
overname zal op jaarbasis zo’n € 35 miljoen omzet toevoegen aan de omzet van
Federale Verzekering.

Twee jaar geleden nam Federale Verzekering ook al het Antwerpse Optimco over, dat
was toen de eerste overname in 100 jaar.

Federale Verzekering is geïnteresseerd in de technische expertise van BDM. De polissen
die BDM aanbiedt, betreffen technische B2B-verzekeringen - bijvoorbeeld voor
machinebreuk en alle risico’s elektronica - naast heel wat niche verzekeringsproducten -
bijvoorbeeld voor mobilhomes, luxeauto’s en pleziervaartuigen – die complementair zijn
aan de eigen verzekeringsproducten van Federale Verzekering. Verder vormen de
zogenaamde high-net-worth individuals (HNWI), of de vermogende particulieren, een
belangrijke doelgroep voor BDM.

BDM zet in op verdere, duurzame en rendabele, groei

BDM zal zijn eigen koers blijven varen, haar eigen commerciële aanpak verder kunnen
ontwikkelen en operationeel onafhankelijk zijn. De hoofdzetel van BDM blijft in
Antwerpen. De tewerkstelling blijft behouden. Die is trouwens nodig in het kader van de
groeiplannen. BDM groeide over de voorbije vier jaren met zo’n 20%, en dat in een
verzadigde (BOAR) markt. BDM zet in op verdere, rendabele groei, nu met een Belgisch,
stabiel moederbedrijf.

Als gevolmachtigde onderschrijver biedt BDM haar verzekeringsproducten aan, via
makelaars. De risicohouder wordt vanaf nu Federale Verzekering. Tot op heden werd dat
risico onderschreven door ASCO (Assurances Continentales - Continentale Verzekeringen
nv), verzekeraar in dezelfde groep waartoe BDM behoorde. De activiteiten van BDM die
Federale Verzekering overneemt zijn voor 80% B2B, met meer technisch georiënteerde
BOAR-verzekeringen. Zo’n 20% is B2C, met gespecialiseerde nicheverzekeringen
bijvoorbeeld voor dure woningen, luxewagens, oldtimers, mobilhomes, kunst en
pleziervaart.

“We zijn zeer tevreden met ons nieuw moederbedrijf”, aldus Jos Gielen, CEO van BDM.
“We vinden het heel positief dat de beslissingsmacht van onze aandeelhouder zich in
België bevindt, en dat we onze eigen koers zullen kunnen blijven varen, met
ondersteuning van Federale Verzekering”.

“BDM heeft specifieke verzekeringsproducten in nichemarkten”, licht Tom Meeus, CEO
van Federale Verzekering, de overname toe. “Ze hebben de technische kennis om
polissen op maat en voor nichemarkten te maken, ze zijn graag gezien bij de makelaars
onder meer voor hun service en toegankelijkheid, en ze zijn zeer complementair met
onze eigen activiteiten. Door deze bredere productmix kunnen we nog steviger groeien.”

De goedkeuring van de overname is voorzien voor het najaar. Hierna kan de overname
afgerond worden.

Persbericht