leading marine, property & casualty underwriters

Cargo en Commodities

Van specifieke polissen tot uitgebreide internationale verzekeringsprogramma´s, BDM biedt een verzekeringsdekking aan voor verlies of beschadiging van goederen tijdens hun transport ter zee, te land of in de lucht en/of tijdens tijdelijke opslag onderweg. Dekking voor goederen in opslag buiten de gewone transportroute, kan enkel gedekt worden in het kader van een abonnementspolis.


Bookmark and Share