leading marine, property & casualty underwriters

Volmacht

BDM beschikt over volledige onderschrijvings- en schadebeheervolmachten die toegepast worden volgens de in voege zijnde agentuurovereenkomsten. Alle beslissingen in verband met onderschrijving en schaderegeling worden in het kantoor in Antwerpen genomen. Er zijn geen voorafgaande goedkeuringen en/of gelijkaardige procedures vereist.


Bookmark and Share