leading marine, property & casualty underwriters

Positieve werkcultuur

We vinden het belangrijk dat op de werkvloer een sfeer van openheid en vertrouwen heerst. Alle teams worden aangestuurd door een directielid, teneinde een directe en open communicatie tussen directie en medewerkers te bevorderen.


Bookmark and Share